This job listing has expired and may no longer be relevant!

Narodowe Archiwum Cyfrowe poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Narodowe Archiwum Cyfrowe <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 1 Apr 2019

Job Description

Narodowe Archiwum Cyfrowe poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: redakcji serwisu szukajwarchiwach.gov.pl

w Oddziale Komunikacji i Udostępniania

ZAKRES ZADAŃ

 • Zarządzanie i wzbogacanie treści serwisu Szukaj w Archiwach (SwA) ,dbając o atrakcyjność strony głównej;
 • Opracowywanie kolekcji tematycznych – w tym monitorowanie aktualnych trendów tematycznych oraz bieżących wydarzeń i proponowanie tematów zgodnie z zainteresowaniem ze strony użytkowników;
 • Research materiałów, przygotowywanie opisów, przygotowywanie harmonogramu publikacji kolekcji w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału Komunikacji i Udostępniania;
 • Monitorowanie i koordynacja działań instytucji publikujących w serwisie SwA;
 • Realizacja strategii komunikacyjnej i wizerunkowej ustalanej z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych;
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi serwisu koordynacja korespondencji z użytkownikami serwisu SwA w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału Komunikacji i Udostępniania;
 • Współpraca z archiwami państwowymi oraz innymi instytucjami publikującymi w serwisie przy redakcji treści w SwA;
 • Monitorowanie zachowania użytkowników i proponowanie zmian w serwisie SwA we współpracy z Oddziałem Komunikacji i Udostępniania oraz zgodnie ze strategią NDAP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze zarządzania treścią serwisów internetowych lub w obszarze komunikacji społecznej
 • Umiejętności redakcyjne w zakresie prezentacji treści w mediach społecznościowych oraz serwisach internetowych;
 • Dobra znajomość rynku mediów, kreatywność;
 • Doświadczenie w projektach wydawniczych, wystawienniczych i popularyzatorskich;
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie i archiwach;
 • Wysoka kultura językowa i osobista;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne, historia
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok Doświadczenie w pracy sektorze kultury lub administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi programu graficznego Adobe;
 • Znajomość systemów zarządzania treścią CMS;
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1
  pok. nr 206 , II piętro w godzinach 8-16;
  oraz mailowo z jednoczesną wysyłką dokumentów pocztą
  sekretatiat@nac.gov.pl
  Przesyłki proszę opatrzyć dopiskiem: OKiU_2019
Apply Online

Apply for this Job