This job listing has expired and may no longer be relevant!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje starszego/głównego specjalisty ds. analiz i ewaluacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 22 Nov 2017

Job Description

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielną:

 • realizację wewnętrznych projektów ewaluacyjnych i analitycznych na potrzeby NCBR (w tym przygotowanie koncepcji i metodologii badań;
 • zlecanie badań ewaluacyjnych w trybie zamówień publicznych i poza PZP w tym w szczególności przygotowanie SOPZ, niezbędnych danych, nadzór nad realizacją, odbiór raportu, rozpowszechnianie wyników;
 • realizację samodzielnych projektów badawczych, w tym badań terenowych (ilościowych i jakościowych) oraz gabinetowych (np. desk research) wraz z ich analizą oraz sporządzaniem raportów;
 • przygotowywanie analiz konkursów i innych działań realizowanych przez NCBR;
 • opracowywanie raportów i analiz sektora badawczo-rozwojowego i innowacyjnego;
 • analizę raportów, statystyk i innych opracowań z zakresu badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności;
 • prezentację i upowszechnianie wyników badań w ramach organizacji i poza nią;
 • realizację działań z zakresu zwiększania potencjału organizacji w zakresie realizacji i wykorzystania ewaluacji i analiz.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w realizacji projektów ewaluacyjnych i/ lub analitycznych;
 • wykształcenia wyższego magisterskiego, preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych;
 • doświadczenia w zakresie projektowania i/lub realizacji badań ilościowych i/lub  jakościowych;
 • praktycznej znajomości narzędzi badawczych;
 • doświadczenia w tworzeniu analiz oraz raportów z analiz i/lub badań;
 • bardzo dobrych umiejętności w zakresie: analizy danych i wyciągania logicznych wniosków, innowacyjnego myślenia, formułowania założeń i hipotez oraz ich weryfikacji;
 • samodzielności w realizowaniu powierzonych zadań, inicjatywy i proaktywności;
 • umiejętności komunikowania się z klientami z różnych poziomów organizacji;
 • umiejętności współpracy w zespole;
 • zaawansowanej znajomości MS Word, MS Excel, MS Power Point.

 

Dodatkowymi atutami będzie:

 • doświadczenie rynkowe w realizacji badań ilościowych/jakościowych lub badań ewaluacyjnych, np. poparte pracą w agencji badawczej czy firmie consultingowej;
 • doświadczenie w realizacji analiz rynkowych i/lub polityk publicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu polityki innowacyjnej i działalności badawczo-rozwojowej;
 • znajomość procedur zamówień publicznych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • znajomość programów statystycznych, np. SPSS, Statistica;
 • znajomość uznanych metodyk zarządzania projektami, np. Prince, Agile, PMI.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji będącej jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce;
 • możliwość uczestnictwa w realizacji interesujących projektów;
 • warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dogodną lokalizację i elastyczny czas pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • pracę w zgranym zespole.

Formularz aplikacyjny:

http://www.ncbr.gov.pl/bip/praca-w-ncbr/oferty-pracy/oferty-pracy/art,332,starszy-specjalistaglowny-specjalista,0.html

Apply Online

Apply for this Job