This job listing has expired and may no longer be relevant!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista / Specjalista

Narodowy Instytut Wolności <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 31 Oct 2018

Job Description

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista / Specjalista

w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Główne zadania:

 • Realizacja działań związanych z obsługą programów (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030) na etapie przygotowania do wdrożenia (w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenie otwartych konkursów dotacyjnych);
 • Obsługa procesów związanych z realizacją otwartych konkursów w ramach programów, w tym obsługa: procesu wyboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych, naborów wniosków w ramach organizowanych konkursów, oceny formalnej i merytorycznej wniosków;
 • Obsługa procesów współpracy z beneficjentami programów na wszystkich etapach realizacji działań w ramach przyznanych grantów, obejmująca m.in. monitorowanie działań realizowanych w ramach zawartych umów, postępów finansowych, poziomu osiągniecia wskaźników, itp.;
 • Obsługa procesu składania sprawozdań z wykonania zadań w ramach podpisanych umów grantowych;
 • Udzielanie beneficjentom informacji i wyjaśnień dot. programów (mailowo i telefonicznie);
 • Prowadzenie bieżących statystyk dotyczących realizacji programów, sporządzanie wymaganych sprawozdań wewnętrznych, prowadzenie baz danych generowanych w związku z wdrażaniem programów;
 • Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika Biura Programu.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu programów dotacyjnych / grantowych, lub przy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, lub w pracy przy realizacji projektów w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów, specyfiki i uwarunkowań dotyczących sektora pozarządowego;
 • Zaawanasowane umiejętności MS Office, w tym: MS Word (korespondencja seryjna, odwołania) MS Excel (wykresy, filtrowanie, tabele przestawne);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w obszarze projektów społecznych („miękkich”);
 • Doświadczenie w obszarze realizacji projektów przez organizacje pozarządowe;
 • Doświadczenie zawodowe związane z obsługą beneficjentów / klientów;
 • „Lekkie pióro”, umiejętność tworzenia i redagowania tekstów oraz pism urzędowych;
 • Nieszablonowe myślenie, kreatywne i elastyczne podejście do realizowanych zadań.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • Pakiet socjalny;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;
 • Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 listopada 2018 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać niezbędne dokumenty, w tym skan podpisanych oświadczeń niezbędnych. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

102 total views, 1 today Print Job