This job listing has expired and may no longer be relevant!

OFOP szuka specjalisty/ki ds. monitoringu prawa i rzecznictwa

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych część etatu/ part time  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

OFOP szuka specjalisty/ki ds. monitoringu prawa i rzecznictwa

Szukamy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa (min. pierwszego stopnia),
 • zna prawne aspekty działania organizacji pozarządowych (m. in. ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, ustawa o NIW, ustawa o dostępie do informacji publicznej),
 • ma wiedzą z zakresu procesu legislacyjnego,
 • potrafi pisać oficjalne pisma, stanowiska, oświadczenia oraz ma doświadczenie w przygotowywaniu i opracowywaniu raportów i analiz,
 • interesuje się dziedzinami prawa i politykami publicznymi dotyczącymi organizacji pozarządowych,
 • jest dobrze zorganizowana, odpowiedzialna, samodzielna, rzetelna,
 • jest komunikatywna i potrafi budować pozytywne relacje z przedstawicielami różnorodnych organizacji i instytucji,
 • lubi pracować z innymi ludźmi, w tym z grupami i chętnie włączy się w działania animacyjne i rzecznicze,
 • jest zainteresowana dołączeniem do zespołu OFOP-u na dłużej.

Mile widziane:

 • umiejętność analizy propozycji zmian legislacyjnych,
 • doświadczenie udziału w panelach dyskusyjnych i wystąpień publicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań i kampanii rzeczniczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań,
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Jeśli mas jedną z poniższych kompetencji lub doświadczeń będzie to dodatkowym atutem:

 • biegłe wykorzystywanie mediów społecznościowych w komunikacji,
 • praca w organizacjach pozarządowych i znajomość specyfiki funkcjonowania III sektora,
 • doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć – szkolenia, seminaria, konferencje

OFERUJEMY:

 • pracę na umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu do 1 etatu, od września/października 2019 r. w Warszawie
 • wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat od 2500 zł do 3500 zł netto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą ostatecznie zatrudnimy. Istnieje również możliwość nawiązania współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
 • bezpośrednie uczestnictwo w merytorycznych działaniach OFOP, współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi i działaczami społecznymi z całej Polski i zagranicy
 • współpracę z instytucjami publicznymi (ministerstwa, urzędy, instytucje europejskie, samorządy)
 • współtworzenie jedynego w swoim rodzaju wydarzenia jakim jest Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (święto sektora pozarządowego, odbywające się co trzy lata),
 • miłą atmosferę pracy, wsparcie doświadczonego zespołu OFOP
 • możliwość udziału w szkoleniach i rozwoju kompetencji
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizację swoich pomysłów, w tym współtworzenia najważniejszych inicjatyw na styku organizacje obywatelskie, instytucje publiczne polskie i europejskie
 • współtworzenie jedynej ponad branżowej federacji organizacji pozarządowych, wpływ na jej rozwój i działanie.

SPOSÓB REKRUTACJI

Osoby zainteresowane pracą w OFOP-ie prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: rekrutacja@ofop.eu. W tytule maila prosimy wpisać: „specjalista/ka ds. monitoringu prawa i rzecznictwa”.

Prosimy również o wskazanie 2 osób (imię, nazwisko, nazwa organizacji/instytucji/firmy oraz telefon kontaktowy), z którymi będziemy mogli skontaktować się w celu uzyskania referencji.

Po wstępnej analizie przesłanych dokumentów skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami i poprosimy o wykonanie krótkiego zadania pisemnego polegającego na napisaniu analizy wybranej ustawy. Szczegółowa treść zadania zostanie przesłana wybranym osobom drogą mailową.

Kolejnym etapem rekrutacji będą rozmowy rekrutacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty (zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco).

Apply Online

Apply for this Job