This job listing has expired and may no longer be relevant!

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO: SAMODZIELNY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 31 May 2019

Job Description

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA / KI NA STANOWISKO: SAMODZIELNY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. Organizowanie przedsięwzięć, wystaw, konkursów, konferencji, targów itp. oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.
 2. Opracowywanie projektów materiałów.
 3. Przygotowywanie projektów komunikatów na potrzeby publikacji.
 4. Obsługa mediów społecznościowych.
 5. Realizacja zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej Funduszu.
 6. Opracowywanie analiz realizowanych zadań.

WYMOGI ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

• WYMOGI KONIECZNE

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Znajomość języków obcych: język angielski, poziom średnio-zaawansowany.
 3. Staż pracy: min. 3 lata
 4. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
 • wiedza z zakresu, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, obsługi mediów społecznościowych
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność szybkiego reagowania w niespodziewanych sytuacjach
 • umiejętność budowania relacji międzyludzkich

•  WYMOGI POŻĄDANE

 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie,
 2. Rodzaj doświadczenia: obsług mediów społecznościowych

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. zgodnie ze wzorem, oświadczeniem i oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Należy przetłumaczyć na język angielski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty są określone wyżej w pkt 1-3.

Dokumenty powinny być składane w kopiach, jednak wymagają podpisu umowy z klientem w trakcie jego wykonywania, podpisywania i podpisywania umów o pracę.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Możliwość ustawienia stanowiska pracy i jego wyposażenia do potrzeb indywidualnych Osób niepełnosprawnych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych PFRON wynosi ponad 14%.

Termin składania ofert w dniu: 13 czerwca 2019 roku

Apply Online

Apply for this Job