This job listing has expired and may no longer be relevant!

Stowarzyszenie Aquila poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator Ośrodka Konsumenckiego

Stowarzyszenie Aquila na zlecenie/ freelancer  Anywhere 19 Apr 2019

Job Description

Stowarzyszenie Aquila poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator Ośrodka Konsumenckiego

W związku z rozpoczęciem realizacji ogólnopolskiego projektu w zakresie ochrony praw konsumentów, poszukujemy Koordynatora Administracyjnego Ośrodka Konsumenckiego w Częstochowie.

Obowiązki:
1) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami i organizacjami, które chronią konsumentów, tj. m.in. nawiązywanie relacji, wzajemna wymiana informacji oraz doświadczeń z:
a) różnymi instytucjami pomagającym konsumentom, w tym przede wszystkim z delegaturami UOKiK, wojewódzkimi inspektoratami Inspekcji Handlowej, powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów, organizacjami konsumenckimi, policją, strażami miejskimi,
b) z innymi organizacjami pozarządowymi (w tym młodzieżowymi), szkołami, uniwersytetami i szkołami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku, kołami gospodyń wiejskich itp., by umożliwić przepływ wiedzy (w obie strony) na temat problemów na rynku i prawa konsumenckiego,
2) prowadzenie działalności medialnej i informacyjnej w zakresie promocji zadania, w tym nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),
3) zorganizowanie akcji edukacyjno – informacyjnych
4) koordynacja administracyjno – biurowa w ośrodku.

Forma zatrudnienia/wymiar czasu pracy

  • umowa zlecenie / 90 h miesięcznie

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy

Osoby zainteresowane, proszę o wysłanie CV na adres adrian.podgorny@dlakonsumenta.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „Koordynator Administracyjny – Częstochowa” oraz nazwę miasta, w którym Państwo aplikujecie.

Apply Online

Apply for this Job