This job listing has expired and may no longer be relevant!

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatrudni menedżera/menedżerkę projektów

Forum Odpowiedzialnego Biznesu >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 22 Feb 2019

Job Description

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatrudni menedżera/menedżerkę projektów

OPIS STANOWISKA:

 • budowanie i podtrzymywanie relacji z firmami partnerskimi, administracją publiczną, środowiskiem akademickim i NGO,
 • dbanie o bieżącą komunikację we współpracy z działem promocji i aktywność w różnych obszarach zaangażowania i działalności FOB,
 • organizacja merytoryczna i logistyczna projektów FOB, w tym Targów CSR, konferencji o CSR, szkoleń, warsztatów, itp.
 • udział w projektach badawczych,
 • prowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów,
 • tworzenie tekstów na doświadczenie we współpracy portal i do publikacji FOB, wystąpienia publiczne.

OCZEKIWANIA:

 • z biznesem,
 • ukończone studia wyższe i min. 5 lata doświadczenia zawodowego, chętnie w zakresie ochrony środowiska,
 • udokumentowana wiedza z obszaru CSR,
 • umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • doświadczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji partnerskich,
 • umiejętność tworzenia i zarządzania projektami,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w marketingu lub sprzedaży,
 • znajomość III sektora.

OFERUJEMY:

 • pracę w profesjonalnej i przyjaznej organizacji pozarządowej współpracującej szeroko z biznesem,
 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretyków i praktyków CSR w Polsce i na świecie,
 • możliwość współpracy z firmami realizującymi politykę odpowiedzialnego biznesu,
 • elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, budżet szkoleniowy, pakiet opieki medycznej,
 • wynagrodzenie 5.000 zł – 6.000 zł brutto / m-c.

Warunki pracy: praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo, umowa o pracę, rozpoczęcie pracy w możliwie krótkim terminie, najpóźniej 1 maja 2019 r.

_Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. _Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Życiorys z powyższą klauzulą prosimy przesłać do dnia 08 marca 2019 r. na adres: rekrutacja@fob.org.pl

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Apply Online

Apply for this Job