This job listing has expired and may no longer be relevant!

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce poszukuje osoby na stanowisko: redaktor

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na zlecenie/ freelancer  Anywhere 14 Jun 2019

Job Description

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce poszukuje osoby na stanowisko: redaktor

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: korekta, redakcja i uzupełnianie metadanych w bazie danych portalu Delet.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu: filologia polska, filologia angielska, historia lub pokrewne;

• dobra znajomość obsługi komputera;

• umiejętność́ pracy w zespole;

• dokładność;.

• korekta danych do aplikacji mobilnej Delet;

• tworzenie baz danych do importów;.

• doświadczenie w redakcji i korekcie tekstów.

Dodatkowym atutem będzie:

• dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

Uczestnictwo w dużym grancie z programu Kultura Cyfrowa.
Możliwość pracy w największy w Polsce judaistycznym repozytorium cyfrowym.
Możliwość poznania narzędzi humanistyki cyfrowej.

Forma zatrudnienia:

umowa zlecenie, do 120 godzin miesięcznie.

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

CV prosimy przesyłać na adres: delet@szih.org.pl do 24 czerwca 2019 r. W tytule wiadomości proszę podać „rekrutacja do grantu Delet II – Redaktor”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do dnia 5 lipca 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Żydowski Instytut Historyczny im E. Ringelbluma w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy przy grancie projekcie Delet II Jestem świadomy/a posiadania prawa do cofnięcia udzielonej zgody, dostępu do moich danych i ich poprawiania.”

Apply Online

Apply for this Job