This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 23 Jan 2019

Job Description

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: organizacji uroczystości

w Wydziale Organizacji Uroczystości w Departamencie Uroczystości

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizowanie i współudział w organizowaniu uroczystości związanych z walką o suwerenność i niepodległość Polski.
 • Prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość.
 • Udział w uroczystościach z udziałem władz państwowych, kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej, udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom.
 • Reprezentowanie Szefa Urzędu na uroczystościach.
 • Zbieranie, analizowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej organizowanych przedsięwzięć.
 • Udział w opracowywaniu rocznych planów uroczystości.
 • Przygotowywanie projektów pism, sprawozdań, notatek dotyczących organizowanych przedsięwzięć.
 • Współpraca z innymi komórkami w zakresie obsługi medialnej Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w pracy biurowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie conajmniej sredniozaawansowanym (B2)
 • łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie
 • ogólna znajomość przepisów regulujacych problematykę kombatancką
 • wiedza historyczna z zakresu historii najnowszej
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomośc podstaw protokołu dyplomatycznego
 • zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące doświadczenia zawodowego związanego z organizacją wydarzeń, spotkań, uroczystości itp.
 • znajomość drugiego języka obcego sposród jezyków urzędowych Unii Europejskiej na poziomie średniozaawansowanym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie conajmniej B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 – 926 Warszawa
  Z dopiskiem “specjalista ds. organizacji uroczystości”
Apply Online

Apply for this Job