This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urz膮d Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urz膮d Komunikacji Elektronicznej 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Urz膮d Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: wsp贸艂pracy z organami regulacyjnymi pa艅stw cz艂onkowskich IRG/BEREC oraz wsp贸艂pracy z instytucjami Unii Europejskiej

w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw Zagranicznych.

ZAKRES ZADA艃

 • wsp贸艂praca z wybranymi grupami roboczymi BEREC, w tym udzia艂 w posiedzeniach poszczeg贸lnych grup i zespo艂贸w;
 • przygotowywanie propozycji wk艂adu do opinii i stanowisk Prezesa UKE do projekt贸w wsp贸lnotowych akt贸w prawnych i dokument贸w Niezale偶nej Grupy Regulator贸w (IRG) oraz BEREC;
 • przegl膮d orzecznictwa Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci UE w zakresie dotycz膮cym telekomunikacji, radiokomunikacji i poczty oraz koordynacja dzia艂a艅 Urz臋du w zwi膮zku z post臋powaniami o naruszenie zobowi膮za艅 traktatowych oraz innymi post臋powaniami prowadzonymi przez Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci UE, w zakresie spraw pozostaj膮cych w kompetencji Prezesa UKE;
 • organizowanie spotka艅 i wizyt delegacji zagranicznych z instytucjami pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej;
 • wyszukiwanie, analizowanie i przygotowywanie informacji na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych pa艅stwach na potrzeby Urz臋du;
 • przygotowywanie informacji o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • znajomo艣膰: przepis贸w ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi oraz europejskich regulacji prawnych w zakresie 艂膮czno艣ci elektronicznej
 • wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia wsp贸艂pracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych pa艅stw oraz organizacjami zrzeszaj膮cymi regulator贸w (IRG/BEREC)
 • znajomo艣膰 problematyki zwi膮zanej z procedur膮 post臋powania przed Trybuna艂em Sprawiedliwo艣ci UE;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelno艣膰, organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w, wsp贸艂praca, komunikacja, my艣lenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • O艣wiadczanie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 24.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Urz膮d Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Gie艂dowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem 鈥瀞tarszy specjalista DSZ/WSE/5鈥.
  Dokumenty mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 za pomoc膮 Platformy Us艂ug Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.
69 total views, 2 today Print Job