This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urz膮d Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urz膮d Komunikacji Elektronicznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 26 Nov 2018

Job Description

Urz膮d Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analizy nowych rozwi膮za艅 w bran偶y telekomunikacyjnej

w Wydziale Analiz Telekomunikacyjnych w Departamencie Strategii i Analiz

ZAKRES ZADA艃

 • wsp贸艂praca z kom贸rkami organizacyjnymi UKE, podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym z uczestnikami rynku telekomunikacyjnego;
 • udzia艂 w monitorowaniu rynku telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w promowaniu nowych rozwi膮za艅 w zakresie bran偶y ICT przy okazji wydarze艅 krajowych i mi臋dzynarodowych;
 • udzia艂 w sporz膮dzaniu analiz i prognoz rozwoju rynku telekomunikacyjnego;
 • wsp贸艂praca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (w tym z BEREC, Komisj膮 Europejsk膮), w zakresie w艂a艣ciwo艣ci Wydzia艂u;
 • uczestnictwo w przygotowaniu badania opinii publicznej w zakresie preferencji konsument贸w na rynku telekomunikacyjnym.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 1 rok w sporz膮dzaniu analiz danych
 • znajomo艣膰 przepis贸w ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomo艣膰: zagadnie艅 z zakresu telekomunikacji umo偶liwiaj膮cych ocen臋 warto艣ci merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji; rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodz膮cych umo偶liwiaj膮cych identyfikowanie problem贸w i zastosowanie odpowiednich rozwi膮za艅; zagadnie艅 z zakresu ekonomii i statystyki;
 • umiej臋tno艣膰 sporz膮dzania analiz ekonomicznych; interpretacji poj臋膰 telekomunikacyjnych i ich zastosowania w praktyce; precyzyjnego formu艂owania wniosk贸w wynikaj膮cych z generowanych raport贸w; obs艂ugi programu MS Excel i Power Point;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelno艣膰, organizacja pracy i orientacja na osi膮ganie cel贸w, wsp贸艂praca, komunikacja, my艣lenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego pa艅stwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego pa艅stwa, kt贸rego obywatele na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego posiadaj膮 prawo podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe
 • Niekaralno艣膰 zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej lub pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 04.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Urz膮d Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Gie艂dowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem 鈥瀞tarszy specjalista DSA/WAT/5鈥
  Dokumenty mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 za pomoc膮 Platformy Us艂ug Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres: rekrutacja@uke.gov.pl
Apply Online

Apply for this Job