This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje specjalisty ds. współpracy z mediami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 6 Dec 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej.
 • Opracowywanie wywiadów dla Prezesa UOKiK oraz przygotowywanie wystąpień Prezesa przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach Urzędu oraz wydawnictwach zewnętrznych w celu realizacji polityki informacyjnej Urzędu.
 • Opracowywanie komunikatów i informacji prasowych w celu realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu.
 • Redagowanie i dokonywanie korekty tekstów przeznaczonych dla dziennikarzy w celu przekazania ich bez błędów merytorycznych, językowych i w jednolitej formie.
 • Organizowanie wywiadów kierownictwa i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych UOKiK w mediach w celu realizowania polityki informacyjnej Urzędu.
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu, przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi przedstawicielom mediów dotyczących bieżących wydarzeń związanych z kompetencjami Urzędu w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok – doświadczenie dziennikarskie lub w biurze prasowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie kompetencji: współpraca
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie współpracy z mediami.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe dziennikarskie lub filologiczne lub politologiczne lub prawnicze
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Umiejętność wystąpień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające długość wymaganego doświadczenia (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji) oraz rodzaj wymaganego doświadczenia (np. kopie zakresu obowiązków, opisu stanowiska pracy, opinii czy referencji, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach lub wolontariacie)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK)
  z dopiskiem BP-1-S
352 total views, 1 today Print Job