This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urz膮d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urz膮d Patentowy 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 4 Feb 2019

Job Description

Urz膮d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjno艣ci

ZAKRES ZADA艃

 • realizacja zada艅 zgodnie z harmonogramem i bud偶etem realizowanych projekt贸w
 • przygotowywanie wniosk贸w o dofinansowanie oraz wniosk贸w o p艂atno艣膰, zapewnienie p艂ynnego przep艂ywu dokumentacji finansowej i merytorycznej
 • przygotowywanie dokumentacji wyboru wykonawc贸w oraz udzia艂 w procedurze zwi膮zanej z wy艂onieniem wykonawc贸w do realizacji zada艅 projektu, zgodnie z ustaw膮 Prawo zam贸wie艅 publicznych
 • przygotowywanie sprawozda艅 merytorycznych w ramach prowadzonych zada艅
 • organizacja wydarze艅 edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Departament (np. konferencji, seminari贸w, spotka艅)
 • wsp贸艂praca w zakresie promocji dzia艂alno艣ci Urz臋du z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi plac贸wkami naukowymi, organizacjami samorz膮d贸w zawodowych i przedsi臋biorcami

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe : 2 lata w realizacji projekt贸w lub zam贸wie艅 publicznych (od strony zamawiaj膮cego) lub dzia艂a艅 o charakterze informacyjno-promocyjnym
 • znajomo艣膰 zasad prowadzenia i rozliczania projekt贸w
 • znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych zasad realizacji i rozliczania projekt贸w, w szczeg贸lno艣ci finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1
 • znajomo艣膰 prawa zam贸wie艅 publicznych, ustawy o finansach publicznych
 • podstawowa znajomo艣膰 ustawy Prawo w艂asno艣ci przemys艂owej oraz ustawy o s艂u偶bie cywilnej
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera i korzystania z narz臋dzi informatycznych (obs艂uga komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office) oraz urz膮dze艅 biurowych (skaner, kopiarka)
 • dobra organizacja pracy w艂asnej
 • umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
 • rzetelno艣膰, systematyczno艣膰 i terminowo艣膰
 • orientacja na klienta/interesariusza
 • 艂atwo艣膰 komunikowania si臋 (komunikacja interpersonalna i pisemna)
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporno艣膰 na stres)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze lub podyplomowe w dziedzinie ekonomii, zarz膮dzania, prawa, promocji, zam贸wie艅 publicznych, administracji, funduszy UE
 • do艣wiadczenie zawodowe: 6 miesi臋cy w administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie funduszy UE i/lub finans贸w publicznych i/lub zam贸wie艅 publicznych

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • o艣wiadczenie kandydatki/kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w rekrutacji
 • w przypadku uko艅czenia studi贸w wy偶szych na uczelni zagranicznej, prosimy o przes艂anie kopii potwierdzenia uznania lub nostryfikacji dyplomu oraz t艂umaczenie przysi臋g艂e dyplomu
 • w przypadku dokument贸w sporz膮dzonych w j臋zyku obcym prosimy o za艂膮czenie t艂umaczenia na j臋zyk polski
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • kopia przeszkolenia w zakresie funduszy UE i/lub finans贸w publicznych i/lub zam贸wie艅 publicznych

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 15.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Urz膮d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydzia艂 ds. Osobowych i Rozwoju Zasob贸w Ludzkich
  Al. Niepodleg艂o艣ci 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motywacyjnym: 鈥濺ekrutacja DPI/SS_zast鈥 oraz numerem og艂oszenia
Apply Online

Apply for this Job