This job listing has expired and may no longer be relevant!

WiseEuropa poszukuje: Menadżera ds. rozliczeń i administracji

WiseEuropa 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 5 Dec 2018

Job Description

WiseEuropa poszukuje: Menadżera ds. rozliczeń i administracji

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie rozliczeń Fundacji w codziennej współpracy z zewnętrznym biurem księgowym fundacji;
 • Udział w prowadzeniu spraw kadrowych fundacji w porozumieniu z zarządem i biurem księgowym;
 • Sporządzanie budżetów, harmonogramów, rozliczeń i wniosków o płatność w projektach;
 • Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych i o dofinansowanie z funduszy strukturalnych;
 • Analiza dokumentacji przetargowej i udział w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne;
 • Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z wytycznymi kwalifikowalności wydatków;
 • Pomoc administracyjna w działaniach związanych z prowadzeniem projektów fundacji;
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń i księgowości organizacji pozarządowej prowadzeniu spraw administracyjno-biurowych oraz spraw kadrowych;
 • Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE, grantów krajowych i międzynarodowych;
 • Doświadczenie w sporządzaniu wniosków konkursowych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE, grantów krajowych i międzynarodowych;
 • Znajomość zasad kosztorysowania, opracowywania budżetów;
 • Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Znakomite umiejętności organizacyjne;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
60 total views, 1 today Print Job