This job listing has expired and may no longer be relevant!

WiseEuropa poszukuje osoby na stanowisko: ekonomista

WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Jan 2019

Job Description

WiseEuropa poszukuje osoby na stanowisko: ekonomista

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie analiz i opracowań oraz publiczne prezentowanie ich wyników,
 • Analiza danych w obszarze polityki makroekonomicznej, rynku pracy, nowych technologii, polityki przemysłowej m.in. w programie MS Excel i Word (pożądana znajomość innych narzędzi ilościowych np. R, E-views, STATA lub MATLAB)
 • Praca z użyciem jęz. angielskiego (warunek konieczny – praca z literaturą anglojęzyczną),
 • Zadania wykonywane pod opiekę merytoryczną doświadczonych ekonomistów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka, informatyka, ekonometria, metody ilościowe i systemy informacyjne,
 • udokumentowane doświadczenie w stosowaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analiz ilościowych,
 • zainteresowania badawcze (publikacje naukowe będą dodatkowym atutem),
 • umiejętność pozyskiwania, analizowania i wyciągania wniosków na podstawie danych (np. GUS, Eurostat),
 • umiejętność publicznego prezentowania efektów pracy badawczej,
 • umiejętność programowania i pracy z danymi w środowiskach R / Matlab / (mile widziany) Python,
 • zainteresowania w obszarze ekonomii i polityki,
 • biegła znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce,
 • współpracę z ekonomistami o ugruntowanej pozycji w środowisku badawczym,
 • pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce,
 • elastyczną kulturę pracy.
Apply Online

Apply for this Job