This job listing has expired and may no longer be relevant!

WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Administrowania Projektami i Analiz Finansowych

WWF Polska 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 11 Sep 2019

Job Description

WWF Polska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Administrowania Projektami i Analiz Finansowych

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • współpraca przy tworzeniu budżetów,
 • przygotowywanie analiz finansowych i prognoz dla poszczególnych działów organizacji,
 • kontrola wskaźników dla poprawy efektywności działań,
 • analiza realizacji planów finansowych,
 • udział w budowaniu narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych,
 • kontrolowanie kompletności i dokładności ewidencji księgowej projektów w celu zapewnienia pełnej analizy finansowej projektu,
 • rozliczanie i raportowanie projektów zgodnie z postanowieniami umów z darczyńcami i grantodawcami,
 • współpraca z kierownikami projektów, księgowymi, grantodawcami oraz zespołami finansowo-księgowymi.

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia (ekonomia, finanse),
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku, z analogicznym zakresem obowiązków,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności komunikacji i budowania relacji z osobami na różnych szczeblach w organizacji,
 • rzetelności i zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań,
 • wysokich zdolności analitycznych,
 • doskonałej organizacji pracy własnej (umiejętność planowania, koordynacja działań, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość),
 • biegłej znajomości pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględiniem Excel, Power Point)
  i Google (Google Docs, Gmail, Chrome).
Apply Online

Apply for this Job