politjobs job alert PL 2017-49 – Błędny rycerz demokracji?

Wczoraj w Kijowie policja próbowała zatrzymać byłego prezydenta Gruzji Miheila Sakaszwilego. Wcześniej Ukraina była miejscem politycznej reinkarnacji Sakaszwilego, który objął stanowisko mera Odessy, zapowiadając zdecydowaną walkę z korupcją. Szybko stał się  ostrym krytykiem władz i prezydenta Poroszenki, których oskarżał o opóźnianie reform. W rezultacie został pozbawiony stanowiska i na pewien czas zmuszony do opuszczenia Ukrainy. Czy ukraińskie doświadczenia Sakaszwilego to tylko kolejna przewidywalna klęska tego charyzmatycznego, ale również bezkompromisowego i egotycznego polityka? A może należy w nich widzieć przede wszystkim bezradność jednostki wobec rozbudowanego systemu często niezgodnych z prawem politycznych machinacji?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Polityka Insight poszukuje analityka/analityczki ds. politycznych

Wymagania: wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych; żywe zainteresowanie polityką i społecznym kontekstem procesów politycznych; umiejętność zwięzłego i jasnego pisania; znajomość jednego z programów do analizy danych (Stata, R lub SPSS); znajomość języka angielskiego; mile widziane studia na zagranicznej uczelni wyższej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje kierownika Referatu Promocji

Zakres stanowiska pracy: przygotowanie planów działań, koordynacja i realizacja działań związanych z komunikacją marketingową województwa w zakresie mediów internetowych, w tym reklamą display, SEM i w mediach społecznościowych; współpraca w zakresie przygotowania i koordynacji planów działań w zakresie promocji województwa; nadzór nad stroną internetową BIP UMWP (…)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje specjalisty ds. współpracy z mediami

Zakres zadań: Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej; Opracowywanie wywiadów dla Prezesa UOKiK oraz przygotowywanie wystąpień Prezesa przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach Urzędu oraz wydawnictwach zewnętrznych w celu realizacji polityki informacyjnej Urzędu; Opracowywanie komunikatów i informacji prasowych w celu realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu (…)

Wise Europa poszukuje starszego analityka

Oczekiwania: Wykształcenie wyższe magisterskie; Co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku badawczym w krajowej i/lub międzynarodowej instytucji badawczej, think-tanku, instytucie naukowym; Znajomość polityki zagranicznej UE (w tym relacji ekonomicznych i zagadnień bezpieczeństwa) w tym szczególnie wobec Azji Centralnej; Znajomość polityki zagranicznej USA, Rosji i Chin (włączając relacje ekonomiczne i zagadnienia bezpieczeństwa) w tym szczególnie wobec Azji Centralnej; Posiadanie znaczącej i aktywnej sieci kontaktów w instytucjach badawczych, think-tankach, instytutach naukowych w krajach Unii Europejskiej (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *