politjobs job alert PL 2017-51 – W poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju

Koniec roku zachęca do podsumowań. Fundacja Bertelsmanna wraz z think tankiem Sustainable Development Solutions Network stworzyli ranking państw pod względem postępów w realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Cele te obejmują bardzo różnorodne zagadnienia; są to m.in. walka z ubóstwem, poprawa jakości edukacji, promocja równości płci, ochrona środowiska, a także tworzenie mechanizmów zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pierwsze cztery miejsca w rankingu zajmują państwa skandynawskie, ale na piątym znalazły się – to chyba pewna niespodzianka – Czechy. Polska zajmuje 27. pozycję i wypada lepiej niż Włochy, Portugalia, a także Stany Zjednoczone.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

 

Polska Akcja Humanitarna seeks Director of the Humanitarian and Aid Department

Scope of Responsibilities: Lead strategy building, implementation and revision on a mission and HQ level; Manage team proactively (including remote management) in a complex, multinational environment and matrix structure; Ensure responsiveness and appropriate levels of in-person and remote support to all country offices across institutional domains, especially in the areas of HR, finance and supply chain; Oversee the management, coaching and development of staff to build a cadre of skilled, committed and motivated personnel; Representing the organisation in contacts with various stakeholders (including international donors/auditors/governmental officials, media representatives etc.) (…)

Frontex seeks Senior Liaison Officer to Czech Republic, Poland and Slovakia

The role of the Frontex Senior Liaison Officer to the EU Member States is to foster cooperation and dialogue between Frontex and the national authorities responsible for border management, return and coast guard functions, to the extent that they carry out border control tasks, with the aim to bring mutual added value to border security and to ensure the regular monitoring of the management of the external borders. Frontex Senior Liaison Officer has to have an overview of all ongoing activities and deployments conducted by the Agency in the Member States he is assigned to (…)

Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty ds. regulacji gospodarczych

Zakres zadań: Dokonywanie analiz prawnych; Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.; Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego; Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami – nadzór merytoryczny nad Urzędem Zamówień Publicznych; Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich; Udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa; Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty ds. współpracy regionalnej

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: monitorowanie, analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących współpracy regionalnej i dialogu społecznego, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, rozwiązań systemowych i procedur, inicjowanie działań z zakresu realizowanych zadań, organizowanie i zapewnianie funkcjonowania biura obsługującego działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, przygotowywanie dokumentacji ze spotkań, udzielanie informacji na temat działalności rady, redagowanie i rozwijanie podstrony internetowej poświęconej działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *