politjobs job alert PL 2018-01 – Zmiany w Iranie?

Ostatnie dni roku 2017 przyniosły wieści o protestach społecznych w Iranie, które szybko objęły wiele miast na terytorium całego kraju. Zgodnie z charakterystyczną dla reżimów autorytarnych prawidłowością, impulsem do protestów były podwyżki cen, ale wśród postulatów pojawiają się również kwestie polityczne. Czy władze rozprawią się z protestującymi równie brutalnie jak podczas ostatniej fali manifestacji obywatelskiego niezadowolenia w roku 2009? Niezależnie od ciągu dalszego, protesty pokazują, że pretendujący do roli regionalnego mocarstwa Iran zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi i społecznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Polska Akcja Humanitarna seeks Director of the Humanitarian and Aid Department

Scope of Responsibilities: Lead strategy building, implementation and revision on a mission and HQ level; Manage team proactively (including remote management) in a complex, multinational environment and matrix structure; Ensure responsiveness and appropriate levels of in-person and remote support to all country offices across institutional domains, especially in the areas of HR, finance and supply chain; Oversee the management, coaching and development of staff to build a cadre of skilled, committed and motivated personnel; Representing the organisation in contacts with various stakeholders (including international donors/auditors/governmental officials, media representatives etc.) (…)

Frontex seeks Senior Liaison Officer to Czech Republic, Poland and Slovakia

The role of the Frontex Senior Liaison Officer to the EU Member States is to foster cooperation and dialogue between Frontex and the national authorities responsible for border management, return and coast guard functions, to the extent that they carry out border control tasks, with the aim to bring mutual added value to border security and to ensure the regular monitoring of the management of the external borders. Frontex Senior Liaison Officer has to have an overview of all ongoing activities and deployments conducted by the Agency in the Member States he is assigned to (…)

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. międzynarodowej koalicji w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres obowiązków: Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z realizacją projektu i jego zarządzaniem, kwalifikowalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi; Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego; Przygotowywanie wkładów do kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu; Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie (…)

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights seeks Migration/Freedom of Movement Adviser

Under the general supervision of Deputy Head, Democratization Department, the Migration/Freedom of Movement Adviser will perform the following functions: Developing and implementing the migration programme of the Democratization Department, including monitoring and evaluating migration projects and activities in the field of migration; Drafting project reports for partner organizations and donor institutions; Monitoring and analyzing public policy, legislation and practices in OSCE participating States related to migration (…)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje reprezentanta/tki w Gruzji

Zakres zadań: Pełnienie funkcji przedstawiciela/ki Fundacji w Gruzji. Do obowiązków należeć będą w szczególności: tworzenie koncepcji realizacji projektów rozwojowych w Gruzji; koordynacja i realizacja projektów własnych FSM w Gruzji; utrzymywanie kontaktów z gruzińskimi partnerami; współpraca z donorami obecnymi w Gruzji, w tym wypracowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć; współpraca z polskimi podmiotami prowadzącymi współpracę rozwojową z Gruzją. (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *