politjobs job alert PL 2018-03 – Dwa lata w Radzie Bezpieczeństwa

W latach 2018-19 Polska będzie pełniła obowiązki niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W gronie tym zasiadają obecnie m.in. Holandia, Szwecja, Etiopia, Kazachstan, Kuwejt i Peru. ONZ od wielu już lat nie ma dobrej prasy i jest organizacją często ocenianą dość krytycznie, nawet przez mocarstwa odgrywające w niej kluczową rolę. Choć zasiadanie w Radzie Bezpieczeństwa nie oznacza znacznego wzrostu możliwości wpływania na losy świata, to jest szansą na budowę pozytywnego wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, zdobycia dodatkowej wiedzy o ewolucji stosunków międzynarodowych i zacieśnienia relacji z ważnymi, choć czasem odległymi geograficznie, partnerami.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu oraz realizacja współpracy międzynarodowej Sejmu w kontekście organizacyjno–technicznym (…)

WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty (k/m)

Co oferujemy: stabilne zatrudnienie w czołowej, niezależnej instytucji badawczej w Polsce; opiekę merytoryczną doświadczonych ekonomistów o ugruntowanej pozycji w środowisku badawczym; pracę w instytucji biorącej aktywny udział w debacie publicznej oraz udział w projektach badawczych przyczyniających się do poprawy realizacji polityk publicznych w Polsce; możliwość  dołączenia  do  grona  autorów  publikacji  WiseEuropa; elastyczną kulturę pracy (…)

Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych

Podstawowe zadania i obowiązki: Opracowywanie międzynarodowych ekspertyz porównawczych dotyczących ustroju, regulacji prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, wewnętrznej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz innych bieżących zagadnień w państwach obcych; Opracowywanie analiz porównawczych dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania parlamentów w innych państwach; Przygotowywanie odpowiedzi i opracowań porównawczych dla instytucji międzyparlamentarnych (…)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje reprezentanta/tki w Gruzji

Zakres zadań: Pełnienie funkcji przedstawiciela/ki Fundacji w Gruzji. Do obowiązków należeć będą w szczególności: tworzenie koncepcji realizacji projektów rozwojowych w Gruzji; koordynacja i realizacja projektów własnych FSM w Gruzji; utrzymywanie kontaktów z gruzińskimi partnerami; współpraca z donorami obecnymi w Gruzji, w tym wypracowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć; współpraca z polskimi podmiotami prowadzącymi współpracę rozwojową z Gruzją (…)

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. międzynarodowej koalicji w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres obowiązków: Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z realizacją projektu i jego zarządzaniem, kwalifikowalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi; Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego; Przygotowywanie wkładów do kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu; Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *