politjobs job alert PL 2018-05 – Szklany sufit pęka powoli

Pozycja społeczna i polityczna kobiet jest szeroko dyskutowanym tematem w ostatnich miesiącach. Demokracje zachodnie mają w tym zakresie ważne osiągnięcia, ale jak pokazuje akcja #metoo, wiele pozostaje do zrobienia. Jak podaje the Guardian, w zeszłym roku Uniwersytet Oksfordzki po raz pierwszy w swej historii przyjął więcej nowych studentów płci żeńskiej. To kolejne, bardzo symboliczne, pęknięcie w szklanym suficie.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Instytut Spraw Publicznych poszukuje specjalisty/-ki ds. koalicji krajowej w projekcie Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji

Zakres Obowiązków: Projektowanie i wdrażanie strategii dotyczącej systemowej współpracy z interesariuszami reprezentującymi instytucje publiczne szczebla centralnego, regionalnego i samorządowego, delegatury UE, organizacje międzynarodowe (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji), jednostki dyplomatyczne państw członkowskich UE i państw pochodzenia beneficjentów ochrony międzynarodowej, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe i nieformalne sieci zrzeszające migrantów; Tworzenie założeń merytorycznych do programu krajowych spotkań realizowanych w ramach projektu oraz kompleksowa organizacja tych spotkań (…)

Institute of International Relations Prague seeks Researcher

The IIR is offering a full-time position for a researcher or senior researcher with a focus on security to join its team of colleagues within the IIR’s Centre for European Security. The principal duty of the researcher will be to conduct theoretically and methodologically informed academic research and publish its results in international journals and publishing houses. The prerequisites for the position are an ability to carry out applied research, and a willingness to offer one’s expertise to policymakers through papers, briefings, and consultations (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres obowiązków: nadzorowanie i koordynowanie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; kierowanie całokształtem pracy Wydziału Płatności i Zamówień Publicznych oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania; nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie (…)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty – eksperta pro-eksport

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicami Polski; wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie; pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci (…)

European Climate Foundation seeks Communications Associate

The Strategic Communications Associate Poland will be responsible for: Co-developing ECF’s COP24 communications strategy together with the ECF’s Poland Programme and its Strategic Communications Team; Helping coordinate the foundations’ COP24 strategy development with its large network of local and international partners; Operationalising and implementing the ECF’s communications strategy in the run up to and at COP24, in close cooperation with the ECF’s Poland and Strategic Communications Programmes as well as a tight network of domestic partners and experts in the international climate diplomacy space; As part of the above, co-developing a structure of workflows for a global network of communications experts, from narrative development, to outreach strategy development and intelligence sharing (…)

 

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *