politjobs job alert PL 2018-09 – Xi nie chce na emeryturę

Za nieco ponad dwa tygodnie odbędą się w Rosji wybory prezydenckie, ale już dziś wiadomo, że ich zwycięzcą będzie Władimir Putin. W ten sposób zapewni sobie czwartą kadencję w roli szefa państwa. Politycznej długowieczności na szczycie wyraźnie pozazdrościł rosyjskiemu liderowi prezydent Chin Xi Jinping. Chińska partia komunistyczna rozważa właśnie propozycję zniesienia ograniczenia pełnienia funkcji prezydenta do dwóch kadencji, co pokazuje, że plany Xi są równie dalekosiężne jak te, które realizuje najważniejszy lokator Kremla.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o pracę i odwiedzin na stronie politjobs.pl.

Zespół politjobs.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego poszukuje podinspektora w Departamencie Turystyki i Sportu

Zakres zadań: Działania związane z wdrażaniem kierunków strategicznych ujętych w regionalnych dokumentach wiodących dla obszaru: turystyki; Kompleksowa realizacja zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych; Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządów terytorialnych i administracje rządową w zakresie rozwoju turystyki; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; Inne związane z realizacją Ustawy o usługach turystycznych (…)

Państwowa Agencja Atomistyki poszukuje specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii

Zakres zadań: Koordynacja i wsparcie w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji celów, oraz raportowania i sprawozdawczości z działalności urzędu; Koordynacja i wsparcie współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Energii oraz innymi urzędami centralnymi i partnerami krajowymi, w tym analizia i opiniowanie konsultowanych dokumentów; Koordynacja i wsparcie dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia w urzędzie zintegrowanego systemu zarządzania i zarządzania procesowego; Wsparcie przy koordynacji projektów i programów strategicznych, w których uczestniczy urząd (…)

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” poszukuje specjalisty ds. Unii Europejskiej

Opis stanowiska: Specjalista ds. UE będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” wynikających z celów wskazanych w Statucie organizacji. Zadania obejmować będą m.in. promocję polityk UE, wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, realizację działań w regionie oraz w Brukseli na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego, bezpośrednią komunikację i współpracę z członkami Stowarzyszenia, Biurem Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli i partnerami oraz zadania administracyjne wynikające z prowadzonej działalności (…)

The Institute of International Relations Prague offers Think Visegrad Fellowship

Eight visiting fellowships will be available for Summer or Autumn of 2018. Each of the core network think tanks (see list below) will host one non-V4 expert fellow. Each selected visiting fellow will have the opportunity to take part in the institute’s activities for a period of up to eight weeks. During this period, each fellow will be expected to develop a policy paper and deliver one public presentation on a pre-agreed topic (…)

CONTACT & IMPRINT

politjobs jest prowadzone przez polisphere e.V. –
stowarzyszenie na rzecz promowania komunikacji politycznej

Melchior Szczepanik, kierownik projektu
ms@politjobs.eu

przewodnicząca – dr Sandra Busch-Janser,
Amtsgericht Charlottenburg VR 30889B, numer identyfikacji podatkowej 27/675/56232
www.politjobs.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *